TRANSPORT NOVCA

Transport i obezbeđenje novca obavlja se po strogim standardima i procedurama, na području cele države, kako za finansijske ustanove, tako i za pravna lica.

Transport novca i vrednosti obavlja se po strogim standardima

Transport novca i vrednosti obavlja se po strogim standardima i procedurama, specijalnim blindiranim i adaptiranim vozilima koja su pod stalnim nadzorom BNC-a. Za uslugu prevoza i zaštite novca izvršilac i naručilac,  izrađuju »Operativni plan obezbeđenja i transporta«, kojim određuju postupak izvršenja usluge.

Kako bi klijentima omogućili optimizaciju protoka novca kao i optimizaciju troškova i direktnih rizika pri rukovanju novcem, osposobili smo se i u mogućnosti smo da pružimo i usluge:

  • obrade i privremenog čuvanja gotovine
  • zamene kaseta i prve linije održavanja bankomata.

Usluga prevoza i privremenog čuvanja gotovine podrazumeva

  • odvoženje dnevnih pazara – preuzimanje/ prenos/prevoz/predaja
  • obrada gotovine – preuzimanje/uređivanje/dokumentiranje/ priprema/predaja
  • privremeno čuvanje gotovine – preuzimanje/čuvanje/predaja

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP