ALARM MONITORING I GPS POZICIONIRANJE

Usluga Alarm monitoringa predstavlja daljinski nadzor alarmnih protivprovalnih i protivpožarnih sistema, sa mogućom intervencijom mobilnih ekipa.

Stalni nadzor objekta 24h, 365 dana u godini

Usluga Alarm monitoringa predstavlja daljinski nadzor alarmnih protivprovalnih i protivpožarnih sistema, sa mogućom intervencijom mobilnih ekipa. U Bezbednosno nadzornom centru (BNC) vrši se prijem i obrada alarmnih signala i drugih informacija sa udaljenih objekata i vozila (povreda prostora, požar, poziv u pomoć...).

Neprekidna 24-časovna veza između monitoring i alarmnog sistema omogućava uvid u sva dešavanja (redovna ili vanredna )  na štićenom objektu. Po prijemu signala o alarmnom stanju dežurni operater uspostavlja vezu sa našom najbližom interventnom ekipom i upućuje je na ugroženi objekat, a po potrebi  poziva MUP, vatrogasnu  brigadu ili hitnu pomoć.

Na zahtev korisnika usluga, odnosno ovlašćenog lica, dostavljamo pisani izvešaj svih ili određenih dešavanja za bilo koji prethodni period. Postojeći sistem omogućava  neprekidno praćenje dojava sa objekata, kao i više dojava istovremeno, poseduje rezervno napajanje (UPS i agregat) kao i rezervni centar koji se aktivira u slučaju vanrednih okolnosti. Sve dojave se trajno arhiviraju i čuvaju u više baza podataka.

Vrste usluge:

 • PRAĆENJE - nadzor alarmnih sistema bez intervencije
 • INTERVENCIJE - nadzor alarmnih sistema sa intervencijom
 • VIDEO MONITORING -  nadzor video sistema
 • PATROLNI OBILAZAK – naša interventna ekipa obilazi objekte

Prednosti korišćenja usluge alarm monitoringa

 • stalni nadzor objekta 24 h, 365 dana u godini
 • dojava alarmnog stanja sa objekta vrši se automatski
 • po prijemu signala o vanrednom događaju na objektu (provala, panik taster, požar, incidentna situacija), dežurni operater uspostavlja vezu sa najbližom interventnom ekipom i upućuje je na ugroženi objekat. Članovi ekipe u najkraćem roku intervenišu u skladu sa radnim uputstvom i zakonom
 • u slučaju incidenta interventne ekipe Aktiva varovanje obezbeđuju objekat do dolaska ovlašćenih lica
 • korisnik ima uvid u sve promene na alarmnom sistemu
 • korisnik ima uvid za uključenja i isključenja sistema, odnosno dolaska i odlaska zaposlenih i boravka u objektima, po šiframa za svakog zaposlenog

GPS sistem za satelitsko praćenje

GPS sistem za satelitsko praćenje omogućuje kompanijama, posebno trgovačkim i prevozničkim kućama, da korišćenjem ovog sistema ostvare uštede u organizovanju voznih parkova, povećaju iskorišćenost vozila, smanje zloupotrebu vozila i time ostvare veći učinak na tržištu. Sistem je namenjen kompanijama sa 5 i više vozila.

GPS/GPRS sistema za praćenje vozila pored osnovnih parametara ima mogućnost dalje nadogradnje i može omogućiti:

 • praćenje vozila u svakom trenutku 24/7 i pređenog puta;
 • povećanje produktivnosti i precizniju vremensku isporuku;
 • naknadnu analizu pređenog puta;
 • izbegavanje nepotrebne komunikacije sa posadom putem mobilnih telefona radi uvida u trenutnu poziciju vozila;
 • informaciju o poziciji vozila preko interneta sa bilo koje tačke, ako je konekcija moguća;
 • podizanje bezbednosti vozača, vozila i robe.

U ponudi su tri vrste usluge:

praćenje preko Web aplikacije;
praćenje preko Desktop aplikacije;
praćenje preko Desktop aplikacije sa sopstvenim serverom i bazom podataka – za korisnike sa velikim voznim parkom.

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP