Tehničko obezbeđenje

Službu tehničkog obezbeđenja čine elektroinženjeri i tehničari, koji poseduju odgovarajuće licence za projektovanje i izvođenje radova kao I licence u skladu sa zahtevima Zakona o privatnom obezbeđenju.

Instalateri poseduju sertifikate svih renomiranih proizvođača protivprovalnih, protivpožarnih i sistema video nadzora.

Servisna služba radi 365 dana u godini od 00 – 24h.

Radno vreme prilagođavamo željama naših klijenata

Aktiva skupina - sigurno, čisto i uredno

Pružamo kompletna rešenja za zaštitu objekata svih veličina i objekata sa posebnim zahtevima, odnosno usluge projektovanja, ugradnje i održavanja sistema:

  • Protivprovalne zaštite

  • Protivpožarne zaštite

  • Sisteme video nadzora – CCTV

  • Sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena