O kompaniji

Društvo Aktiva varovanje d.o.o., osnovano je 1969. godine kao specijalizovano preduzeće za fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu imovine i lica, čime se u kontinuitetu bavi do danas.

Kadrovski i tehnički kapaciteti

Strogi kriterijumi izbora zaposlenih, sveobuhvatna obuka, poštovanje procedura i uputstava za rad, kao i stalna kontrola i unapređenje procesa zaštite, garancija su profesionalnog i odgovornog pružanja usluga iz oblasti bezbednosti. Imajući u vidu značaj izbora kadrova za selekciju kadrova koristimo savremeni Poslovno informacioni sistem (PIS).
Posedujemo sopstveni Bezbednosno nadzorni centar, sistem UKT mreže, GPS sistem, protivpožarni servis, blindirana vozila za prenos novca i vozila za pratnju, neophodna sredstva i opremu.

Kvalitet naših usluga i usmerenost prema kupcima potvrđen je:

 • sertifikatom SRPS ISO 9001 - sistem menadžmenta kvalitetom;
 • sertifikatom SRPS ISO 14001 - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine;
 • sertifikatom SRPS OHSAS 18001 - sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • sertifikatom SRPS ISO/IEC 27001 - sistem menadžmenta bezbednošću informacija;
 • sertifikatom o kontrolisanju usluga privatnog obezbeđenja - SRPS A.L2.002

Usvojenim sistemom kvaliteta ustanovljene su stroge procedure rada za sve delatnosti, kojih se zaposleni strogo pridržavaju.

Usluge pružamo na teritoriji cele Srbije. Regionalna predstavništva: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Smederevo, Bor, Valjevo, Šabac, Sombor, Bačka Palanka.

PRUŽAMO USLUGE IZ OBLASTI:

 • Fizičko obezbeđenje
 • Tehničko obezbeđenje
 • Alarm monitoring i GPS pozicioniranje
 • Transport novca i vrednosti
 • Procena rizika
 • Stručna obuka
 • Održavanje higijene
 • Zaštita od požara
 • Bezbednost i zdravlje na radu

Aktiva - Fitep ima uspešnu saradnju sa velikim brojem referentnih naručilaca i svoje usluge pruža iz različitih oblast

 • Industrijski objekti
 • Trgovinski objekti
 • Ambasade
 • Banke
 • Osiguravajuca drustva
 • Zdravstvene ustanove
 • Kulturno - obrazovne ustanove
 • Gradjevinske ustanove

ID preduzeća

Aktiva varovanje d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24, Beograd

Matični broj: 07026935
PIB: 100015322

T: +381 (0)11 2617 134
E: office@aktiva-varovanje.rs

Nadzorni odbor

JASMINA T. ŠUŠTERŠIČ
Predsednik nadzornog odbora

RANKO ŠMIGOC
Član nadzornog odbora

PETRA JERE OSMANOVIĆ
Član nadzornog odbora

Rukovodstvo

OBRAD BRAŠANAC
Generalni direktor

Rukovodioci službi

OBRAD BRAŠANAC

Generalni direktor

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 102 7810
E: obrad.brasanac@aktiva-varovanje.rs

MARIJANA SPASOJEVIČ

Izvršni direktor za komercijlne poslove

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 102 5320
E: marijana.spasojevic@aktiva-varovanje.rs

MIODRAG POPOVIĆ

Sekretar društva

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 102 7820
E: miodrag.popovic@aktiva-varovanje.rs

GORDANA TEODOSIJEVIĆ

Rukovodilac finanansijskih poslova

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 8621 331
M: gordana.teodosijevic@aktiva-varovanje.rs

ANA KRSTIĆ

Menadžer IMS

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 1020 142
M: ana.krstic@aktiva-varovanje.rs

JELENA MARKOVIĆ

Rukovodilac kadrovske službe

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 297 213
M: jelena.markovic@aktiva-varovanje.rs

VUKOSAV POPOVIĆ

Izvršni direktor za operativne poslove

T: +381 (0) 11 2617 134
T: +381 (0) 63 1025 145
M: vukosav.popovic@aktiva-varovanje.rs

GORAN JOVIČIĆ

Šef službe

T: +381 (0) 11 2617 134
T: +381 (0) 63 1026 279
M: goran.jovicic@aktiva-varovanje.rs

ZORAN MALOVIĆ

Rukovodilac službe tehničkog obezbeđenja

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 1020 246
M: zoran.malovic@aktiva-varovanje.rs

ZORAN MALOVIĆ

Rukovodilac bezbednosno nadzornog centra

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 1106 209
M: zoran.malovic@aktiva-varovanje.rs

ANA KRSTIĆ

Menadžer IMS

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 1020 142
M: ana.krstic@aktiva-varovanje.rs

ŽIVKO STANKOVIĆ

Rukovodilac obuke

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 1020 322
E: zivko.stankovic@aktiva-varovanje.rs

JELENA GOLUBOVIĆ

Rukovodilac službe održavanje higijene

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 8483 333
E: jelena.golubovic@aktiva-varovanje.rs

PETAR JOVANOVIĆ

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 102 0249
M: petar.jovanovic@aktiva-varovanje.rs

GORAN MIHAJLOVIĆ

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 297 212
M: goran.mihajlovic@aktiva-varovanje.rs

VOJISLAV DERVIŠEVIĆ

Rukovodilac službe bezbednosti i zdravlja na radu

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0) 63 1106 122
M: vojislav.dervisevic@aktiva-varovanje.rs

ZORAN JOVANOVIĆ

Rukovodilac službe nabavke i održavanja

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0)63 331 475
M: zoran.jovanovic@aktiva-varovanje.rs

Poslovna jedinica

BRANKO JOVIČIĆ

šef službe za Kragujevac

T: +381 (0) 34 360 010
T: +381 (0) 63 1071 484
T: +381 (0) 34 330 737
E: varnost.kg@gmail.com

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP