O kompaniji

Društvo Aktiva varovanje d.o.o., osnovano je 1969. godine kao specijalizovano preduzeće za fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu imovine i lica, čime se u kontinuitetu bavi do danas.

Društvo Aktiva varovanje d.o.o. Beograd, osnovano je 1969. godine kao firma Fitep ad Beograd, specijalizovano preduzeće za fizičko tehničko obezbeđenje, bezbednost i zdravlje na radu i protivpožarnu zaštitu imovine i lica.

Sa ulaskom novog vlasnika u vlastničku strukturu matične kompanije Varnost Maribor d.d. u 2016 godini i u Srbiji su počele organizacijske aktivnosti novog vlasnika u tadašnjoj Varnost Fitep a.d. Sa promjenom pravnog oblika kampanje iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošču i uz novo rukovodstvo, promenili smo ime kampanije iz Varnost Fitep u Aktiva varovanje d.o.o. Beograd, takodje  promenjena je i lokacija sedišta kompanije iz Zemuna u Rakovicu.

U 2019 godini započela je nova era poslovanja kampanije Aktiva varovanje d.o.o. Beograd u kojoj je jedini cilj svih nas da postanemo jedan  od najboljih pružilaca usluga privatnog obezbeđenja u Srbiji.

Kadrovski i tehnički kapaciteti

Strogi kriterijumi izbora zaposlenih, sveobuhvatna obuka, poštovanje procedura i uputstava za rad, kao i stalna kontrola i unapređenje procesa zaštite, garancija su profesionalnog i odgovornog pružanja usluga iz oblasti bezbednosti. Imajući u vidu značaj izbora kadrova za selekciju kadrova koristimo savremeni Poslovno informacioni sistem (PIS).
Posedujemo sopstveni Bezbednosno nadzorni centar, sistem UKT mreže, GPS sistem, protivpožarni servis, blindirana vozila za prenos novca i vozila za pratnju, neophodna sredstva i opremu.

Kvalitet naših usluga i usmerenost prema kupcima potvrđen je:

 • sertifikatom SRPS ISO 9001 - sistem menadžmenta kvalitetom;
 • sertifikatom SRPS ISO 14001 - sistem menadžmenta zaštitom životne sredine;
 • sertifikatom SRPS OHSAS 18001 - sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • sertifikatom SRPS ISO/IEC 27001 - sistem menadžmenta bezbednošću informacija;
 • sertifikatom o kontrolisanju usluga privatnog obezbeđenja - SRPS A.L2.002

Usvojenim sistemom kvaliteta ustanovljene su stroge procedure rada za sve delatnosti, kojih se zaposleni strogo pridržavaju.

Usluge pružamo na teritoriji cele Srbije. Regionalna predstavništva: Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Smederevo, Bor, Valjevo, Šabac, Sombor, Bačka Palanka.

PRUŽAMO USLUGE IZ OBLASTI:

 • Fizičko obezbeđenje
 • Tehničko obezbeđenje
 • Alarm monitoring i GPS pozicioniranje
 • Transport novca i vrednosti
 • Procena rizika
 • Stručna obuka
 • Održavanje higijene
 • Zaštita od požara
 • Bezbednost i zdravlje na radu

Aktiva varovanje ima uspešnu saradnju sa velikim brojem referentnih naručilaca i svoje usluge pruža iz različitih oblast

 • Industrijski objekti
 • Trgovinski objekti
 • Ambasade
 • Banke
 • Osiguravajuca drustva
 • Zdravstvene ustanove
 • Kulturno - obrazovne ustanove
 • Gradjevinske ustanove

ID preduzeća

Aktiva varovanje d.o.o.
Patrijarha Dimitrija 24, Beograd

Matični broj: 07026935
PIB: 100015322

T: +381 (0)11 2617 134
T: +381 (0)16 3102 5145
T: +381 (0)16 2315 826
E: office@aktiva-skupina.rs

Nadzorni odbor

JASMINA T. ŠUŠTERŠIČ
Predsednik nadzornog odbora

PETRA JERE OSMANOVIĆ
Član nadzornog odbora

Rukovodstvo

OBRAD BRAŠANAC
Direktor

Rukovodioci službi

OBRAD BRAŠANAC

Direktor

T: +381 (0) 63 102 7810
E: obrad.brasanac@aktiva-skupina.rs

MARIJANA SPASOJEVIČ

Rukovodilac komercijalnih poslova

T: +381 (0) 63 102 5320
E: marijana.spasojevic@aktiva-skupina.rs

VUKOSAV POPOVIĆ

Direktor operative

T: +381 (0) 63 1025 145
E: vukosav.popovic@aktiva-skupina.rs

MELITA MIJATOVIĆ

Rukovodilac finanansijskih poslova

T: +381 (0) 63 297 362
M: melita.mijatovic@aktiva-skupina.rs

MILICA GAJIĆ

Menadžer IMS

T: +381 (0) 62 311 745
M: milica.gajic@aktiva-skupina.rs

Poslovna jedinica

NEGOSLAV DJUROVIĆ

šef službe za Kragujevac

T: +381 (0) 62 316 028
E: negoslav.djurovic@aktiva-skupina.rs

UPIT ZA SARADNJU

Aktiva varovanje pruža širok spektar usluga iz oblasti bezbednosti i održavanja higijene. Ukoliko ste zainteresovani za saradnju sa nama, molimo popunite sledeći upitnik.
TOP