O kompaniji

Kompanija je osnovana davne 1969. godine kao specijalizovano preduzeće za fizičko tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu imovine i lica, čime se u kontinuitetu bavi do danas.

Do 2003. godine poslovali smo pod nazivom Fitep, od 2003. kao Varnost Fitep a.d. u sastavu Poslovnog sistema Varnost Maribor, a od kraja 2016. godine kao deo Aktiva skupine doo Ljubljana.

Dolaskom novog vlasnika počele su statusne i organizacione promene i nova era poslovanja kampanije Aktiva varovanje d.o.o. Beograd.

Trenutno u Srbiji posluju 4 pravna lica Aktiva skupine:

  • Aktiva varovanje doo – usluge fizičkog obezbeđenja, tehničkog obezbeđenja, alarm monitoringa, procene rizika u zaštiti lica , imovine i poslovanja i usluge iz oblasti zaštite od požara

  • Aktiva Varnost doo – usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Aktiva čišćenje doo – usluge profesionalnog održavanja higijene poslovnih objekata

  • Aktiva poslovi doo Agencija za privremeno zapošljavanje – usluge ustupanja ljudskih resursa

Uz odgovarajuće stručne i kvalifikovane izvođače i postavljene ciljeve kvaliteta, nudimo kompletnu uslugu bezbednosti, zaštite od požara i čišćenja. Cilj nam je da našim partnerima ponudimo najbolja rešenja za njihovu dobrobit i sigurnost imovine.