Kako vam možemo pomoći?

    office@aktiva-skupina.rs

    PIB: 100015322

    MB: 07026935

    Partrijarha Dimitrija 24, Beograd - Rakovica

    Aktiva skupina - sigurno, čisto i uredno