Vesti

Dokumentacija Izmene i dopune podataka o članima Nadzornog odbora i Izvršnog odbora
Dokumentacija Zapisnik – redovna skupština

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju 20.06.2019
Dokumentacija 1.POZIV ZA XVIII RED.SKUP. 2.Predlog IO za izbor predsednika skupštine 3. Predlog NO za izbor preds. skup. 4. Predlog odluke skupština -izbor predsednika 5. Predlog IO za komisiju za glasanje.. 6. Predlog NO za članove komis. 7. Zapisnik sa vanredne skupštine 18.04.2019 8. Predlog IO o usva. Zap. 9. Predlog NO o usv. Zap.
Dokumentacija ZAPISNIK SA VANREDNE SKUPŠTINE

Izveštaj o bitnom događaju

Izveštaj o bitnom događaju
Dokumentacija 1.POZIV ZA SKUPŠTINU 18.04.2019. 2 PREDLOG IO ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE 2A PREDLOG NO ZA IZBOR PREDSEDNIKA 2B ODLUKA SKUPŠTINE O IZBORU PRED.-PREDL. 2B2 PREDLOG IO ZA ZAPISNIČARA I KOMISIJU ZA GLASANJE (1) 2B3 PREDLOG NO ZA ZAPISNIČARA I KOMISIJU ZA GLASANJE 3A Zapisnik sa V. skupštine od 17.01.2019 3B PREDLOG ODLUKE IO O USVAJANJU

Dokumentacija sa održane Vanredne skupštine

Možete preuzeti dokumentaciju sa održane vanredne skupštine. Izveštaj o bitnom događaju Odluka o isključenju prava prečeg upisa Odluka o izboru predsednika skupštine Odluka o izdavanju akcija III emisije Odluka o stavljanju van snage Odluke Odluka o usvajanju zapisnika Zapisnik sa Vanredne skupštine od 17.01.2019.
Na osnovu člana 368a. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15 , 44/18 i 95/18), Privredno društvo za fizičko, tehničko i protivpožarno obezbeđenje imovine, sanitarnu zaštitu  i druge usluge  AKTIVA FITEP a.d. BEOGRAD –RAKOVICA objavljuje podatke o zaposlenju, zanimanju i funkcijama članova  Nadzornog i Izvršnog odbora, koje možete preuzeti.
TOP