Vesti

Poštovani, Obaveštavamo vas da je Aktiva – Fitep a.d. Beograd promenila pravnu formu iz akcionarskog u  društvo sa ograničenom odgovornošću, i poslovno ime kompanije u Aktiva varovanje d.o.o. Sedište kompanije je na adresi: Patrijarha Dimitrija 24, 11090 Rakovica, Beograd Promenom poslovnog imena, telefonski brojevi ostaju nepromenjeni, dok će e-mail adrese biti zamenjene sa aktiva–skupina.rs. Ostali identifikacioni podaci kompanije
TOP